دانش بنیان "نانو بسپار فکور" – چشم انداز، ماموریتها و اهداف
تولید کننده تخصصی نانو پلیمرهای پیشرفته

چشم انداز، ماموریتها و اهداف

Back to Top

دفتر مرکزی :

شیراز، فلکه گاز، جهاد سازندگی، شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور

کارخانه :

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان کوشش، خیابان کوشش شمالی، شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور

اطلاعات تماس :

417 99 22 3 -071
416 99 22 3 -071
ایمیل: hightech.nano@gmail.com