دانش بنیان "نانو بسپار فکور" – ما در پارک علم و فناوری
تولید کننده تخصصی نانو پلیمرهای پیشرفته

ما در پارک علم و فناوری

Back to Top

دفتر مرکزی :

شیراز، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی

کارخانه :

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان سوم، خیابان کوشش شمالی، خیابان 704

اطلاعات تماس :

تلفن: 07136247494
فکس: 07136247610
ایمیل: info@nanobaspar.com